چ. جولای 17th, 2019

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده شخصیت انیمیشن

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 1 AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 2

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 4AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 5AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 6

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 7

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با ساز انیمیشن ساز - 8

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با انیمیشن Animator Builder - 9

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با سازنده Character Animation - 10

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با Animation Character Builder - 11

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با انیمیشن Animator Builder - 12

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 13

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با انیمیشن Animator Builder - 14

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با سازنده Character Animation - 15

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 16

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 17

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 18

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 19

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 20

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 21

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 22

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 23

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 24

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با انیمیشن Animator Builder - 25AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 26

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 27

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 28AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 29

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 30

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 31AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 32

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 33AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 34AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 35

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 36AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 37AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 38

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 39AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 40

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 41

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 42

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 43

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 44 AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 45 AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 46 AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 47

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 48

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 49AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 50

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 51

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با Animation Character Builder - 52

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 53

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 54

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن ساز انیمیشن - 55

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 56

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با سازنده Character Animation - 57

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 58

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 59

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 60

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 61

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 62

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 63

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 64

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 65

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 66

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 67

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 68

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با ساز انیمیشن Character - 69

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 70AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 71

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با ساز انیمیشن انیمیشن - 72

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 73

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 74

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 75

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 76AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 77AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با ساز انیمیشن ساز - 78AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن ساز متحرک - 79

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت ساز انیمیشن ساز - 80AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 81

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 82
AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با Animation Character Builder - 83
AinTrailers | Toolkit Video Explainer با ساخت انیمیشن Character - 84

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با انیمیشن Animator Builder - 85
AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 86

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 87

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت ساز انیمیشن - 88

AinTrailers | جعبه ابزار توضیح دهنده با انیمیشن انیمیشن ساز - 89

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با سازنده Character Animation - 90

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت انیمیشن ساز - 91

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 92

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 93

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت ساز انیمیشن ساز - 94

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 95

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 96

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 97

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با شخصیت Animation Builder - 98

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با ساز انیمیشن Character - 99

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 101

AinTrailers v2 – بزرگترین و مشخصه ترین Packed Expliner Video Toolkit با سازنده Character Animation در بازار جهانی است.

AinTrailers v2 یک سازنده شخصیت، کامل و به خوبی ساختار یافته و توضیح دهنده ویدیو برای Adobe After Effects و ساده ترین راه برای ایجاد فیلم های متحرک باور نکردنی برای هر هدف است. چه مفهومی داره؟ با استفاده از Template AinTrailers شما می توانید ویدیوهای شیک و کاربردی، برنامه های در حال راه اندازی، نمایش محصولات و نسخه های نمایشی، ارائهدهی شرکت ها، انفورماتیک یا هر چیز دیگری که می خواهید ایجاد کنید، ایجاد کنید.

نسخه جدید 2.0 شامل بیش از 5،000 عناصر و انیمیشن های منحصر به فرد و حرفه ای طراحی شده است. شما می توانید عناصر را از طیف وسیعی از آیکون ها، ساختمان ها، پس زمینه ها، ترکیب ها، تایپوگرافی، خدمات تبلیغاتی، infographics، اشکال حرکت، حباب سخنرانی، عناصر شکل، انتقال، نمایش ها، دست ها، ایستگاه های از پیش تنظیم انیمیشن، آرم نشان می دهد، درهای متحرک، جلوه های صفحه نمایش، اثرات متحرک، و ویژگی اصلی – سازنده نهایی کاراکتر. سازندگان نهایی انیمیشن ساز اجازه می دهد تا ایجاد حرفه ای به دنبال، جعل و انیمیشن آماده مردان، مردان نازک، زن، الاستیک زن، کودکان، کودکان الاستیک و کاراکتر ربات با مقدار زیادی از اجزای شخصیت و انیمیشن های پیش ساخته شده و احساسات.
اطلاعات بیشتر در مورد AinTrailers در وب سایت رسمی ما www.aintrailers.com

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با ساز انیمیشن Character - 102 AinTrailers | Toolkit Video Explainer با انیمیشن Animator Builder - 103 AinTrailers | Toolkit Video Explainer با انیمیشن Animator Builder - 104

ویژگی های AinTrailers:

ویژگی اصلی هسته – شخصیت خالق / ژنراتور
تعداد نامحدود شخصیت های منحصر به فرد، هر قومیت را ایجاد کنید. شما می توانید یک شخصیت از خودتان، دوستان خود، هر شخصیت منحصر به فرد یا حتی افراد مشهور ایجاد کنید. شخصیت تولید شده شما برای انیمیشن آماده خواهد شد یا می توانید آن را در هر انیمه ای که قبلا ایجاد شده است استفاده کنید.

 • شخصیت ساخت انیمیشن انیمه
  • 7 شکل سر
  • 16 شکل چشم
  • 9 طرح گوش
  • 19 موش
  • 36 بینی
  • 36 دست
  • 87 موش سوری 7 (برای هر نوع شکل سر)
  • 29 ریش 7 × (برای هر نوع شکل سر)
  • 27 سبوس
  • 72 کلاه
  • 24 عینک
  • 20 کفش
  • 190 علامت از قبل ساخته شده x 16 (برای هر نوع شکل چشم)
  • 125 قطعه دهان
  • 22 عنصر اضافی برای احساسات
  • 179 لباس مردانه (شامل لباس عرب)
  • 260 انیمیشن مردانه از پیش ساخته شده
 • سازنده انیمه شخصیت مردانه الاستیک
  • 7 شکل سر
  • 16 شکل چشم
  • 9 طرح گوش
  • 19 موش
  • 36 بینی
  • 36 دست
  • 87 موش سوری 7 (برای هر نوع شکل سر)
  • 29 ریش 7 × (برای هر نوع شکل سر)
  • 27 سبوس
  • 72 کلاه
  • 24 عینک
  • 20 کفش
  • 190 علامت از قبل ساخته شده x 16 (برای هر نوع شکل چشم)
  • 125 قطعه دهان
  • 22 عنصر اضافی برای احساسات
  • 131 لباس مردانه (شامل لباس عرب)
  • 260 انیمیشن مردانه از پیش ساخته شده
 • زن انیماتور انیماتور
  • 3 شکل سر
  • 16 شکل چشم
  • 3 طرح مژه (برای دختران)
  • 9 طرح گوش
  • 19 موش
  • 36 بینی
  • 36 دست
  • 56 مو کوتاه
  • 81 کلاه
  • 24 عینک
  • 24 کفش
  • 190 علامت از قبل ساخته شده x 16 (برای هر نوع شکل چشم)
  • 125 قطعه دهان
  • 22 عنصر اضافی برای احساسات
  • 154 لباس زنانه
  • 260 انیمیشن پیشنهادی زن
 • سازنده انیمه انیمیشن زن سبک
  • 3 شکل سر
  • 16 شکل چشم
  • 3 طرح مژه (برای دختران)
  • 9 طرح گوش
  • 19 موش
  • 36 بینی
  • 36 دست
  • 56 مو کوتاه
  • 81 کلاه
  • 24 عینک
  • 24 کفش
  • 190 علامت از قبل ساخته شده x 16 (برای هر نوع شکل چشم)
  • 125 قطعه دهان
  • 22 عنصر اضافی برای احساسات
  • 124 لباس زنانه
  • 260 انیمیشن پیشنهادی زن
 • سازنده شخصیت انیمیشن کودکان
  • 3 شکل سر
  • 16 شکل چشم
  • 3 طرح مژه (برای دختران)
  • 9 طرح گوش
  • 19 موش
  • 36 بینی
  • 36 دست
  • 121 ریزش مو
  • 78 کلاه
  • 24 عینک
  • 27 کفش
  • 190 علامت از قبل ساخته شده x 16 (برای هر نوع شکل چشم)
  • 125 قطعه دهان
  • 22 عنصر اضافی برای احساسات
  • 119 لباس کودکان
  • 260 انیمیشن از پیش ساخته کودکان
 • سازنده متحرک انیمیشن شخصیت
  • 3 شکل سر
  • 16 شکل چشم
  • 3 طرح مژه (برای دختران)
  • 9 طرح گوش
  • 19 موش
  • 36 بینی
  • 36 دست
  • 121 ریزش مو
  • 78 کلاه
  • 24 عینک
  • 27 کفش
  • 190 علامت از قبل ساخته شده x 16 (برای هر نوع شکل چشم)
  • 125 قطعه دهان
  • 22 عنصر اضافی برای احساسات
  • 99 لباس کودکان
  • 260 انیمیشن از پیش ساخته کودکان
 • ربات شخصیت ساز
  • 10 احساسات چشم
  • 10 احساسات دهان
  • 4 چرخ طراحی
  • 21 ربات انیمیشن

سایر ویژگی های اصلی

 • 2000+ اشیاء و آیکن – نسخه های متحرک و استاتیک
 • 172 ساختمان – نسخه متحرک و استاتیک
 • 125 صحنه های پس زمینه
 • 36 آهنگ
 • 57 تایپوگرافی
 • 18 خدمات تبلیغاتی / ویژگی ها – نسخه های کوتاه و بلند انیمیشن
 • 31 Infographics
 • 93 حرکت شکل
 • 26 گفتار حباب – نسخه های متحرک و استاتیک
 • 86 عناصر شکل – فلش، حلقه، مربع، برچسب – نسخه متحرک و استاتیک
 • 65 گذار
 • 22 عناصر نمایش – نسخه های متحرک و استاتیک
 • 97 دست حرکات
 • 25 لوگو نشان می دهد
 • 33 سبک پیشرو
 • 28 اثر صفحه نمایش
 • 20 درب متحرک
 • 186 اثر متحرک
 • 214 تنظیمات انیمیشن
 • AinTrailers Character Assistant پلاگین v1.0.2 – گنجانده شده است
 • AinTrailers Color Control Helper plugin v1.0.2 – گنجانده شده است

ویژگی های دیگر

 • بهینه سازی شده
 • سازماندهی خوب و سازمان یافته
 • ساختار مدولار
 • بصری جذاب و فریبنده
 • طیف گسترده ای از عناصر و انیمیشن ها
 • کاملا قابل تنظیم
 • مستند مستند
 • آموزش های تصویری با کیفیت بالا
 • پیش نمایش از همه عناصر (راهنماها، GIF انیمیشن ها)
 • نتایج حرفه ای را ارائه می دهد

اسکریپت های مورد نیاز:

هیچ اسکریپت یا پلاگین شخص ثالث نیاز ندارد!

AinTrailers v2 بسته بندی:

پکیج AinTrailers v2 Character Maker و Packet Toolkit توضیحی شامل موارد زیر است:
01. مستندات متن (راهنما)
02. راهنماهای عنصر (راهنما)
03. دستیار شخصیت AinTrailers
– AinTrailers_Tools.jsxbin – AinTrailers Character Assistant پلاگین v1.0.2
– AinTrailers_ColorHelper.jsxbin – AinTrailers Color Control Helper plugin v1.0.2
04. Presets تنظیم انیمیشن AinTrailers
05. قالب های جداگانه
– هر قسمت از بسته AinTrailers به ​​صورت جداگانه بعد از اثر قالب موجود است
– AinTrailers_stories.aep – یک پروژه پس از اثر است که شامل 4 داستان پیش ساخته مانند:
01. داستان آزاد
02. داستان رزومه شخصی
03. داستان آژانس وب
04. داستان تبلیغاتی محصول

به روز رسانی AinTrailers:

این الگو توضیح AinTrailers برای Adobe After Effects ممکن است به صورت دوره ای به روز شود به منظور افزودن ویژگی های جدید یا رفع اشکالات. اگر AinTrailers قالب به روز شود، شما از طریق ایمیل مطلع خواهید شد. به عنوان یک مشتری، شما می توانید آخرین نسخه از حساب Videohive خود را دانلود کنید.

انتشار v2.2.3 – 10 ژانویه 2019

 بسته AinTrailers: v2.2.3
  - وابستگی های حذف شده از DUIK در قالب داستان

انتشار v2.2.1 – 15 نوامبر 2018

 بسته AinTrailers: v2.2.1
  - مسئله را با 55 فایل از دست رفته (مجموعه های بازسازی شده با ساختار پوشه کوتاه تر) در قالب های شخصیت ثابت کرده است.
  - وابستگی به DUIK در دست قالب حذف شده است. نصب یک اسکریپت شخص ثالث دیگر لازم نیست.

انتشار v2.2 – 23 اکتبر 2018

 بسته AinTrailers: v2.2
 AinTrailers Character Assistant پلاگین: v1.3.5
 AinTrailers Color Control Helper v1.3.5
  - سازگاری اضافه شده با After Effects CC 2019
  - وابستگی به DUIK را حذف کرد. نصب یک اسکریپت شخص ثالث دیگر لازم نیست.

انتشار v2.1.7 – اکتبر 22، 2018

 افزونه AinTrailers Character Assistant: v1.3.4
 AinTrailers Color Control Helper v1.3.4
  - ثابت: مشکل ثابت با تبدیل شخصیت عقب مانده از نسخه شکل در دستیار شخصیت AinTrailers
  - رفع: اصلاحات کوچک با استفاده از انیمیشن در دستیار شخصیت AinTrailers

انتشار v2.1.5 – 17 اکتبر 2018

 افزونه AinTrailers Character Assistant: v1.3.2
 AinTrailers Color Control Helper v1.3.2
  - رفع: مشکل با auto-lip sync در الگوی کاراکتر الاستیک ثابت شده است
  - رفع: اصلاحات کوچک در دستیار شخصیت AinTrailers

انتشار v2.1.4 – مه 18، 2018

 افزونه AinTrailers Character Assistant: v1.2
 AinTrailers Color Control Helper v1.2.1
  - رفع مشکل با حذف سازنده الاستیسیته ثابت
  - ثابت: ثابت سوئیچینگ دست برای یک شخصیت زن
  - ثابت: بیان ثابت از خودکار همگام سازی لب برای چند زبانه پس از نسخه های نسخه

انتشار v2.1.3 – مه 7، 2018

 آخرین بسته AinTrailers: v2.1.3
 آخرین AinTrailer Character Assistant پلاگین: v1.2
 آخرین AinTrailers Color Control Helper v1.2.1
  - ثابت: مشکل با مجوز برای افزونه رنگ Helper را رفع کرد

انتشار v2.1.2 – 08 مارس 2018

 آخرین بسته AinTrailers: v2.1.2
 آخرین AinTrailer Character Assistant پلاگین: v1.2
 آخرین AinTrailers Color Control Helper v1.2
  - ثابت: مشکل تبدیل یک کاراکتر الاستیک را به یک نسخه شکل ثابت کرده است
  - ثابت: مشکل با تغییر دست در شخصیت الاستیک ثابت شده است
  - به روز رسانی: اضافه شدن توانایی به طور خودکار کنترل رنگ برای آیکون ها با precompositions در داخل است
  - به روز رسانی: سیستم صدور مجوز به روز شده است. در حال حاضر به روز رسانی AE در نسخه های جزئی نیازی به فعال سازی مجدد نیست. فعال سازی نسخه های زیر 1.2 غیر فعال خواهد شد.
  - به روز رسانی: به روز شده مستندات.

انتشار v2.1.1 – 26 فوریه 2018

 آخرین بسته AinTrailers: v2.1.1
 آخرین آواتار AinTrailers Character Assistant پلاگین: v1.1.0
  - اضافه شده: توانایی برای ترمیم شروع انیمیشن انیمیشن با استفاده از افزونه Character Assistant
  - رفع: قالب های پس زمینه از دست رفته vol.7 و vol.8 اضافه شده است
  - به روز رسانی: به روز شده مستندات.

انتشار v2.1 – 08 فوریه 2018

 بسته AinTrailers فعلی: v2.1
 AinTrailers فعلی افزونه کاراکتر کاراکتر: v1.0.8
  - اضافه شدن: گزینه Lip-Sync خودکار برای تمام کاراکترها
  - اضافه شده: افزونه توانایی تغییر سرعت انیمیشن شخصیت را دارد
  - اضافه شده: دو دکمه برای بهینه سازی به افزونه افزوده شده است
  - رفع: به طور کامل رفع فعال سازی مجوز در CC 2017 و CC 2018.
  - به روز رسانی: مجموعه های بازسازی شده برای آیکون ها، ساختمان ها، پس زمینه ها، داستان ها و حرکات دست با ساختار پوشه کوتاه تر.
  - به روز رسانی: به روز شده مستندات، آموزش های ویدئویی جدید اضافه شده است.

انتشار v2.0.1 – 22 ژانویه 2018

  - ثابت: فعال سازی مجوز در برخی از ساخت CC 2017 در پلاگین.
  - به روز رسانی: مجموعه های بازسازی شده برای شخصیت ها با ساختار پوشه کوتاه تا حد امکان، به طوری که ساختار شفاف را از دست ندهید. کمک می کند تا از خطای PDF (به علت مسیر طولانی به فایل ها) جلوگیری شود.
  - بروز رسانی: به روز رسانی مستندات، که GIF و نمونه های ویدئویی از سوالات مکرر اضافه شده است. برای مثال، چگونگی اعمال تنظیمات پیش فرض و انیمیشن، پلاگین ها را نصب کنید.

انتشار v2.0 – 11 ژانویه 2018

  - انتشار AinTrailers v2 و افزونه Character Assistant

اعتبار موسیقی:

موسیقی در پیش نمایش ویدیو به بسته AinTrailers گنجانده نشده است. صدای بیش از همه نیز به بسته اضافه نشده است. شما میتوانید موسیقی را از لینک زیر پیدا کنید:
AinTrailers Promo v2.0
flutist“> Valinlesha“>
AinTrailers Promo v1.3
%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85″> %D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9″> %D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86“> %D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8“> Rockbros“> KLProduction”>
%DA%A9%D9%85″>
KLProduction“> KLProduction“> AurusAudio“> %DB%8C%D9%88%D8%B1“> KLProduction“> %D8%B4%D8%A7%D8%AF“>

درخواست سفارشی سازی

اگر زمان ندارید و یا با تغییر پروژه به نیازهای شما دچار مشکل شده اید یا اگر احساس می کنید که دانش خود را از Adobe Afters برای ایجاد یک ویدیو به اندازه کافی کافی نیست، همیشه می توانید برای سفارشی سازی خود درخواست کنید. هزینه خدمات به هدف مورد نیاز شما بستگی دارد. شما می توانید از طریق وب سایت ما با ما تماس بگیرید.

AinTrailers | Toolkit Video Explainer با ساخت انیمیشن Character - 105
AinTrailers | Toolkit Video Explainer با سازنده Character Animation - 106

AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با سازنده Character Animation - 107AinTrailers | جعبه ابزار Explainer با انیمیشن Animator Builder - 108AinTrailers | Toolkit Video Explainer با سازنده Character Animation - 109

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *