ی. آگوست 18th, 2019

نمایش سینمایی اختلاف منظرCinematic Parallax Slideshow - 3
Cinematic Parallax Slideshow - 4
Cinematic Parallax Slideshow - 5
FIVE VERSIONS WITH DIFFERENT DURATION

  • SHORT version — 1:00 (8 placeholders)
  • SHORT version — 1:30 (12 placeholders)
  • MEDIUM version — 1:55 (16 placeholders)
  • LONG version — 2:50 (24 placeholders)
  • EXTRA LONG version — 3:40 (32 placeholders)
  • Project features:

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *